Przede wszystkim zabezpiecz swoją infrastrukturę.

Korzystanie przez firmy z komunikacji za pośrednictwem sieci globalneji ze specjalistycznych usług teleinformatycznych sprawia, że dane przedsiębiorstw muszą być coraz bardziej skutecznie chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Strategia zabezpieczeń ma kilka faz.

A. Zrozumienie sytuacji obecnej.
B. Zdefiniowanie środowiska najbardziej pożądanego.
C. Ocena rozwiązań alternatywnych.
D. Określenie najlepszej procedury postępowania.
E. Rozpoczęcia wykonaniu planu.

 

Poznaj produkty, które profesjonalnie zabezpieczą sieć firmową

utm
Corporate UTM

Usługa Corporate UTM to wielofunkcyjne zapory sieciowe zapewniające pełną ochronę na styku sieci lokalnej z internetem

Dynamiczny rozwój cyberprzestrzeni daje małym i średnim przedsiębiorstwom szanse na rozwój, ale niesie również za sobą nowe zagrożenia, z którymi nie radzą sobie wykorzystywane do tej pory klasyczne systemy bezpieczeństwa typu Firewall.

W klasycznym modelu biznesowym inwestycja w skuteczne systemy bezpieczeństwa wiąże się z dużymi kosztami inwestycyjnymi niezbędnymi do zakupu systemów ochrony oraz kosztów operacyjnych związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanych administratorów systemów bezpieczeństwa potrzebnych do ich zarządzania.

NASK w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku wraz z dostępem do internetu dostarcza zarządzane usługi bezpieczeństwa w modelu MSSP (Managed Security Service Provider) rozliczane w cyklu miesięczny.

Oferowana usługa Corporate UTM świadczona na centralnej platformie NASK integruje niezbędne do ochrony styku z internet funkcjonalności bezpieczeństwa dostępne w trzech pakietach, włączając w to zaporę ogniową (Firewall), system wykrywania włamań (IPS) , filtrację stron internetowych (Web Filtering), kontrolę aplikacji (Application Control), bezpieczny zdalny dostęp do zasobów sieciowych SSL VPN, oraz centralny antyspam i antywirus. Usługa CUTM zarządzana przez certyfikowanych inżynierów NASK gwarantuje utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego styku z internetem na najwyższym poziomie i w zgodzie z bieżącymi standardami w pełni pokrywające potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, oraz oddziałów większych firm.

Jak działa usługa:

Usługa realizowana jest w oparciu o centralny system urządzeń klasy UTM znajdujący się w Data Center NASK zapewniający wysoką wydajność i redundancje oraz logiczną separację Klientów. Każdy Klient w zależności od wybranego pakietu otrzymuje wirtualna instancje w pełni funkcjonalnego systemy UTM, który zarządzany jest przez certyfikowanych inżynierów NASK lub Klienta.

Korzyści z usługi:

Dzięki oferowanemu przez NASK pakietowi bezpieczeństwa, firmy otrzymują możliwość skorzystania z najnowszych technologii ochrony IT bez ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych. Elastyczność oferowanego rozwiązania pozwala na konfigurację rozbudowanych polityk bezpieczeństwa, podnosząc znacznie poziom bezpieczeństwa firmy. Utrzymanie infrastruktury UTM zapewniającej wysoką dostępność oraz umożliwiającej zarządzanie bezpieczeństwem styku LAN z internetem, monitorowane jest przez specjalistów NASK pracujących w trybie 24/7.

 • Profesjonalne zabezpieczenie styku z siecią internet
 • Gwarancja wysokiej dostępności HA i wydajność systemu
 • Zarządzanie usługą realizowane przez wykwalifikowany personel NASK w trybie 24/7
 • Brak kosztów inwestycyjnych – wyłącznie stała opłata abonamentowa

 

Funkcjonalności:

Bezpieczny styk z Internetem:

FIREWALL i IPS

Każda organizacja, w której pracownicy korzystają z Internetu i sieciowych zasobów wewnętrznych, zmaga się z wieloobszarowymi zagrożeniami płynącymi z sieci Internet. Usługa Corporate UTM pozwala na stworzenie odpowiedniej ochrony zasobów dostosowanej do wymogów organizacji. Jest to zaawansowany system firewall chroniący przed dostępem do firmy i jej zasobów przez nieuprawnione osoby oraz kontrolujący, do jakich zasobów zewnętrznych mogą odwoływać się jej pracownicy. Firewall, współpracujący ściśle z pozostałymi elementami infrastruktury sieciowej, sprawdza każdy przesyłany pakiet w celu określenia, czy może być on wysłany dalej, do jego miejsca przeznaczenia. Gwarantujemy ochronę styku sieci Klienta z siecią globalną przed różnymi rodzajami zagrożeń oraz inspekcję warstwy aplikacyjnej modelu OSI. W ramach usługi oferujemy także system IPS, zapobiegający włamaniom do sieci firmowej. Chroni on sieć Klienta przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami, powstrzymując ataki korzystające z obecnych podatności (spowodowanych np. przez zbyt rzadkie aktualizowanie systemów).

 

Bezpieczna poczta e-mail:

ANTYWIRUS i ANTYSPAM

Niechciane wiadomości pocztowe są problemem dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji na całym świecie. Pracownicy marnują czas ręcznie przeglądając, sortując i usuwając wiadomości spamowe ze swoich skrzynek odbiorczych. Co więcej, niechciane wiadomości są najbardziej popularnym sposobem rozprzestrzeniania się szkodliwego oprogramowania w postaci załączników lub linków do stron z niebezpieczną lub nieodpowiednią zawartością. Usługa Corporate UTM wyposażona jest w niezależny moduł antyspamowy oraz system antywirusowy skanujący pocztę firmową we wszystkich popularnych protokołach pocztowych. Zastosowanie ich pozwala na znaczące poprawienie poziomu bezpieczeństwa zasobów przedsiębiorstwa.

 

Elastyczna ochrona użytkowników sieci:

KONTROLA APLIKACJI

Ukierunkowanie technologii na użytkowników spowodowało rozwój aplikacji internetowych, które z łatwością mogą i omijać tradycyjne sieciowe bariery ochronne. Te nowe narzędzia komunikacyjne (jak Facebook, Twitter czy Skype) - znane jako aplikacje Web 2.0 - dotarły już do szerokiego grona osób, korzystających z nich również w sieciach firmowych. Ważnym aspektem ochrony sieci firmowej jest wprowadzenie nowych metod monitoringu i kontroli tych aplikacji pozwalające skutecznie wykryć i złagodzić ukryte zagrożenia.

 

Blokada dostępu do niebezpiecznych stron www:

FILTROWANIE TREŚCI

Kolejnym ważnym elementem ochrony użytkowników firmowych – oferowanym przez NASK w ramach kompleksowych pakietów UTM - jest filtrowanie treści dostępnych w sieci Internet. Moduł dedykowany do tego celu pozwala na blokadę dostępu do szkodliwych oraz niebezpiecznych stron, które mogą powodować np. ataki typu phishing/pharming, udostępniać różnego rodzaju malware (jak np. aplikacje szpiegujące) lub prezentować niechciane i wulgarne treści, powodując zagrożenie pociągnięcia organizacji do odpowiedzialności prawnej. Aktualizowana na bieżąco baza ponad 50 milionów zdefiniowanych stron pogrupowanych w różnych kategoriach, którą dysponuje NASK w ramach modułu filtrowania treści, pozwala skutecznie realizować przyjętą w danej firmie politykę korzystania z zasobów Internetu.

 

Bezpieczny zdalny dostęp do sieci:

SSL VPN

SSL VPN to oferowany przez NASK w ramach pakietów UTM moduł, który umożliwia pracownikom bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych firmy z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy podłączyć do sieci Internet urządzenie z zainstalowaną przeglądarką WWW - a wszystko to przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony danych. Oferowane przez NASK połączenie SSL VPN daje wymierne korzyści w postaci niezawodnego szyfrowanego dostępu do wybranych programów i zasobów w sieci przedsiębiorstwa. Autoryzowani użytkownicy łączą się przez stronę WWW z siecią wewnętrzną firmy i - w zależności od zdefiniowanych uprawnień – otrzymują dostęp do określonych danych.

 

Silne uwierzytelnianie:

TOKENY

Systemy silnego uwierzytelniania to obok mechanizmów szyfrowania transmisji podstawowy element zapewniający bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej. Dodatkowa usługa UTM Token umożliwia organizacjom wdrożenie rozwiązania zapewniającego uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Proponowana przez NASK opcja - łatwy w użyciu sprzętowy token generujący hasła jednorazowe lub aplikacja na smartphona - ogranicza ryzyko powstające w przypadku korzystania z systemów uwierzytelniania jednoelementowego, np. za pomocą haseł statycznych. Wdrożenie UTM Token gwarantuje wiarygodną komunikację w sieci oraz kontrolę dostępu do zasobów elektronicznych firmy z odległych lokalizacji.

 

Dodatkowe funkcjonalności:

W ramach usługi Corporate UTM NASK proponuje też rozwiązania dodatkowe:

 • w przypadku zastosowania akceleracji stron www – rozwiązania działającego jak router – platforma Corporate UTM przechwytuje zapytania przeglądarki użytkowników i przekazuje je do silnika cache, co pozwala na przyspieszenie serwowania stron WWW najczęściej odwiedzanych przez użytkowników w firmie;
 • logi online to funkcja dostępu online do logów bezpieczeństwa styku Klienta z siecią Internet generowanych przez platformę UTM;
 • każdy Klient otrzymuje raz w tygodniu na wybrany adres e-mail raport w .pdf zawierający statystyki bezpieczeństwa styku sieci firmowej z siecią Internet oraz aktywności użytkowników.
corporate-token-png
Corporate Token

Usługa Corporate Token pozwala Klientom na łatwą i szybką implementację mechanizmów silnego uwierzytelniania zapewniając najwyższe bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.

Jak działa usługa:

NASK w ramach usługi konfiguruje zdalny dostęp do systemów Klienta uruchamiając mechanizmy silnego uwierzytelniania oraz dostarcza użytkownikom tokeny OTP firmy RSA cyklicznie wyświetlające (co sześćdziesiąt sekund) ciąg cyfr stanowiący dynamiczny identyfikator możliwy do użycia tylko raz oraz ważny tylko w czasie, kiedy jest wyświetlany. Generacja losowego ciągu cyfr oraz sposób współpracy z serwerem uwierzytelniającym oparte są na mechanizmie synchronizacji czasu.

Każdy zarejestrowany w bazie użytkownik, w czasie sesji nawiązywanej do urządzenia objętego systemem uwierzytelniania, po podaniu swojego identyfikatora podaje swój PIN wraz z odczytem z tokena co tworzy docelowe hasło jednokrotnego użycia zwane passcode. Podanie poprawnego passcode uruchamia procedurę akceptacji użytkownika przez serwer uwierzytelniający w NASK.
 

Korzyści z usługi:

Usługa Corporate Token umożliwia:

 • Uwierzytelnianie połączeń zdalnych użytkowników
 • Uwierzytelnianie skierowanych do sieci wewnętrznej połączeń VPN przychodzących z internetu
 • Uwierzytelnianie ruchu w sieci firmowej
 • Ochronę wrażliwych danych w sieciach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Ograniczenie dostępu do istotnych aplikacji
 • Zapobieganie manipulacji administracyjnymi ustawieniami sieci

 

NASK proponuje rozwiązanie oparte na uwierzytelnianiu przy pomocy tokenów SecurID firmy EMC/RSA Security – uznanego producenta światowego.

RSA SecurID jest rozwiązaniem zapewniającym skuteczne uwierzytelnianie użytkownika oparte na dwóch elementach:

 • PIN-kodzie, który użytkownik zna – będącym odpowiednikiem statycznego hasła,
 • tokenie – generującym zmienną część jednorazowego hasła.

 

Rozwiązanie składa się z trzech głównych komponentów:

 • serwera uwierzytelniającego – EMC/RSA Security Authentication Manager,
 • generatorów haseł jednorazowych – tokeny EMC/RSA Security SID-700,
 • oprogramowania integrującego serwer uwierzytelniający z systemami firm trzecich – EMC/RSA Security Agent

corporate-token-schemat

 

bitdefender
Bitdefender

Bitdefender Total Security 2016

Rozbudowana ochrona małych firm i domu

 • Najlepsza ochrona antywirusowa przeciw cyberzagrożeniom. Oficjalny Produkt Roku
 • Zerowy wpływ na wydajność - GOLD Award w kategorii najszybszego systemu
 • OneClick Security
 • Automatyczna ochrona, bez zbędnych pytań
 • Chroń swoją prywatność. Chroń swoją tożsamość
 • Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi do danych prywatnych. Dwukierunkowy firewall
 • Dbaj o swoje dzieci. Monitoruj ich aktywność. Dyskretna ochrona rodzicielska
 • Odnajduj zagubione urządzenia. Bitdefender Anti-Theft
 • Kompatybilny z Windows 10

Funkcjonalności:

Bitdefender Autopilot
Zapewnia bezproblemowe działanie antywirusa poprzez optymalne decyzje związane z bezpieczeństwem. Oznacza to brak wyskakujących okienek, brak alertów i ustawiania opcji.

Ochrona ransomware
Bitdefender blokuje wszystkie rodzaje nawet nowe i nieznane ransomware, zagrożenie, które szyfruje pliki użytkownika i żąda okupu za jego osobiste pliki. Możesz wybrać foldery, które chcesz chronić. Sieć najbardziej zaawansowanego cyberbezpieczeństwa Dziesiątki zaawansowanych technologii w chmurze łączy swoje kompetencje, umożliwiając szybkie skanowanie i superwydajną walkę z zagrożeniami.

Bitdefender Photon™
Innowacyjna, ekskluzywna technologia, która w widoczny sposób poprawia szybkość i wydajność w ciągu kilku godzin przez stopniowe dopasowywanie do komputera.

Szybki skaner zagrożeń
Za pomocą jednego kliknięcia, skaner podatności automatycznie ostrzega o przestarzałym lub podatnym na zagrożenia oprogramowaniu, brakujących poprawkach zabezpieczeń systemu Windows i potencjalnie niebezpiecznych ustawieniach systemowych.

Tryby: gry, filmu, pracy
Bitdefender pozwala Ci skupić się na tym, co robisz. Wykrywa, kiedy grasz, pracujesz, czy oglądasz film i czasowo wyłącza wyskakujące okienka, dopasowuje ustawienia wizualne i zatrzymuje niepotrzebne programy w tle.

Pancerne zabezpieczenie dla transakcji online
Nie martw się o phishing lub wszelkiego rodzaju oszustwa online, kiedy robisz zakupy, przelewy, czy po prostu surfujesz po Internecie. Bitdefender może odfiltrować nieodpowiednie treści.

Aktywna kontrola zagrożeń
Technologia wykrywania behawioralnego działa, jako dodatkowa warstwa ochronna monitorując stale aktywne programy i oznacza podejrzane działania.

Asystent Rodzica
Blokuje nieodpowiednie treści, ogranicza przeglądane strony, gry online oraz wszelkie inne działania internetowe w określonych godzinach i powiadamia użytkownika o tym, że dziecko próbuje ominąć reguły. Dzięki aplikacji na Androida monitoruje także gdzie znajduje się dziecko i informuje użytkownika, gdy dziecko się przemieści.

Antyspam
Zatrzymuje niepożądane wiadomości e-mail przed dotarciem do skrzynki odbiorczej, teraz w pełni oparty jest o technologię Cloud.

Firewall
Nowa wersja zapory zwiększa skuteczność wykrywania włamań, skutecznie ruchu przychodzącego i wychodzącego nawet przy połączeniu z siecią poprzez WiFi.

Potężny Antyphishing
Bitdefender skanuje i blokuje strony internetowe, które próbują ukraść dane finansowe, takie jak hasła lub numery kart kredytowych, albo podszywają się pod zaufane strony.

Szyfrowanie plików
Chroni poufne pliki w zaszyfrowanym skarbcu.

Zabezpieczenie przed kradzieżą
Zablokuj, wyczyść, a nawet lokalizuj laptopa z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

USB Immunizer
Immunizer USB uodparnia komputer na wirusy przenoszone na wymiennych dyskach Flash Drive. Przy podłączeniu dysku do komputera program wyłączy funkcję Autorun, której uruchomienie może spowodować zainfekowanie komputera.

Łatwość użytkowania

bitdefender-total-securityBitdefender Total Security 2016 jest dziś najlepszym rozwiązaniem antymalware. Opiera się na nagradzanej technologii PRODUKTU ROKU i używa maszynowego uczenia się do walki z cyberzagrożeniami, nie wpływając na wydajność urządzenia. Automatycznie podejmuje za Ciebie najlepsze decyzje bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczania danych, ochrony płatności online oraz zabezpieczenia prywatności. Zawiera również nowy firewall, przeprojektowaną Kontrolę Rodzicielską, narzędzie do optymalizacji jednym kliknięciem, a nawet pomaga odzyskać lub zablokować Twoje urządzenia w przypadku zgubienia lub kradzieży.