Zmniejszając ryzyko ze strony pracowników oraz wystąpienia pożaru, zmniejszasz również ryzyko utraty danych informatycznych w firmie.

Proponujemy profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanych z BHP i PPOŻ w Państwa firmie.

Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe

Co wchodzi w skład obsługi PPOŻ?

• Nadzór PPOŻ;
• szkolenia z zakresu ewakuacji i zwalczania pożarów, przeszkolenie z zakresu PPOŻ nowozatrudnionych pracowników;
• stała aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ogólnych i szczegółowych Instrukcji PPOŻ;
• współreprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w tym opracowanie odpowiedzi na decyzje administracyjne;
• dobór i przeglądy gaśnic;
• przeprowadzanie okresowych przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Co wchodzi w skład obsługi BHP?

• Ocena Warunków Pracy i Ryzyka Zawodowego;
• przegląd i aktualizacja Instrukcji Stanowiskowych;
• Szkolenia Wstępne i Okresowe BHP;
• sporządzanie Dokumentacji Powypadkowych;
• współreprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym opracowanie odpowiedzi na nakazy;
• Analiza Roczna BHP;
• inne zadania wynikające Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Przejdź na
 sigma.olecko.pl