Wybierz tradycyjne rozwiązanie w technologii PSTN

Usługi sieci PSTN obejmują zarówno usługi analogowe POTS (ang. Plain Old Telephone Service),  jak i cyfrowe ISDN (ang. Integrated Services Digital Network). Realizowane są przez krajowych operatorów telekomunikacyjnych o zasięgu ogólnopolskim.

Doradztwo w doborze rozwiązań

Gwarantujemy dobór rozwiązania doskonale dopasowanego do konkretnych potrzeb poszczególnych firm. Umożliwiamy dopasowanie kosztów połączeń do indywidualnych wymagań Klientów. Usługi charakteryzują się wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną.

Zapoznaj się z poniższymi produktami

telefonia-pots
Telefonia POTS

telefonia-pstn

POTS (ang. Plain Old Telephone Service) to najstarsza, podstawowa usługa telefoniczna, umożliwiająca analogowy przekaz głosu przez komutowane łącza telefoniczne. Połączenia są zestawiane przez wybieranie dekadowe (pulsowe) za pomocą tarczy numerowej (obecnie głównie tonowej z kodowaniem DTMF), a następnie komutowane w centralach telefonicznych.

Łącze POTS daje możliwość prowadzenia jednej rozmowy na jednej linii telefonicznej. Możliwe jest też posiadanie wyłącznie jednego publicznego numeru stacjonarnego w ramach jednego abonamentu.

telefonia-isdn
Telefonia ISDN BRA / BRI

telefonia-isdn-bra

ISDN (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług). Jest to technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych) (ang. end-to-end circuit-switched digital services).

ISDN Podstawowy 2B+D (ang. Basic Rate Interface - BRI lub Basic Rate Access - BRA) - łącze telefoniczne składające się z dwóch cyfrowych kanałów transmisyjnych B (ang. Bearer Channel) o przepustowości 64 kb/s każdy i cyfrowego kanału sygnalizacyjnego D (ang. Control Channel) o przepustowości 16 kb/s. Umożliwia wykonywanie dwóch jednoczesnych połączeń miejskich na jednej linii. Możliwe jest posiadanie jednego lub wielu stacjonarnych numerów publicznych w ramach jednego abonamentu.

telefonia-isdn-pra
Telefonia ISDN PRA / PRI

telefonia-isdn-pri

ISDN (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług). Jest to technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych) (ang. end-to-end circuit-switched digital services).

ISDN Pierwotny 30B+D (ang. Primary Rate Interface - PRI lub Primary Rate Access - PRA) - łącze posiadające interfejs E1 (lub T1 w USA) oraz jeden D-channel o przepustowości 64 kb/s.

Łącze umożliwia wykonywanie 30 jednoczesnych połączeń miejskich na jednej linii. Możliwe jest posiadanie jednego lub wielu stacjonarnych numerów publicznych (DDI) w ramach jednego abonamentu. Wymagane jest posiadanie centrali PABX z wolnym portem w karcie PRA.

 
O telefonii stacjonarnej
O telefonii stacjonarnej

Telefonia – dział telekomunikacji obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami.

Początkowo telefony były połączone bezpośrednio parami. Było to niewygodne, gdy chciano rozmawiać przy pomocy wielu telefonów. Doprowadziło to do wynalezienia centrali telefonicznej. Każdy telefon był dołączony do centrali oddzielną linią a centrala zestawiała połączenia telefoniczne. Wkrótce centrale zostały połączone liniami międzycentralowymi, w tym dalekosiężnymi. Obecnie telefony są najczęściej włączone do gniazdka. Gniazdka są połączone, poprzez okablowanie budynku z kablem rozdzielczym. Kable rozdzielcze zwykle zawierają wiele par przewodów od telefonów do jednego centralnego miejsca lub centrali telefonicznej. Gdy użytkownik telefonu sygnalizuje, że chce zestawić połączenie telefoniczne, wyposażenie centrali wykrywa to i łączy tę linię abonencką z inną w tej samej centrali albo z linią do innej odległej centrali.

Większość central na świecie ma połączenia ze wszystkimi innymi, tworząc publiczną komutowaną sieć telefoniczną (Public Switched Telephone Network – PSTN). Usługi sieci PSTN obejmują zarówno usługi analogowe POTS (ang. Plain Old Telephone Service),  jak i cyfrowe ISDN (ang. Integrated Services Digital Network). Pod koniec XX wieku prawie wszystkie centrale telefoniczne były sterowane komputerami (Stored Program Control – SPC).

W drugiej połowie XX wieku sieci stworzone do przenoszenia głosu zostały wykorzystane dla telefaksu i transmisji danych. W celu poprawienia realizacji takich usług sieci zostały ulepszone poprzez ISDN i DSL.

Telefonia w Polsce
Telefonia w Polsce

Formalnie rynek usług i infrastruktury telefonii stacjonarnej był zmonopolizowany przez państwo do roku 1990 r. Ustawa o łączności z roku 1990 r. umożliwiła świadczenie usług i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej przez Telekomunikację Polską - powołaną wówczas spółkę akcyjną skarbu państwa oraz inne podmioty, które uzyskały zezwolenie (lub później także koncesję). Po 2000 r. umożliwiono innym operatorom korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej TP na zasadach Third-Party Access.

W 2010 r. usługi w zakresie telefonii stacjonarnej świadczyło 126 operatorów, którzy prowadzili usługi w ramach połączeń lokalnych, międzystrefowych i międzynarodowych. Liczba stacjonarnych łączy telefonicznych (w tym w dostępach ISDN) na koniec 2010 r. wynosiła 8,2 mln, w tym 7,7 mln w miastach. Na 100 mieszkańców przypadało 21,6 łączy. Największa liczba łączy telefonii stacjonarnej w Polsce - ok. 12 mln. - została osiągnięta w 2004 r. Gęstość telefoniczna (liczba łączy na 100 mieszkańców) wyniosła wtedy 32,7.

gestosc_telefoniczna_w_polsce