Wybierz rozwiązanie dla nowoczesnej firmy

Usługi telefonii VoIP realizowane są przez NASK. Proponujemy zestaw nowoczesnych produktów, umożliwiających wykonywanie połączeń telefonicznych i zapewniających Klientom wymierne korzyści finansowe oraz funkcjonalne.

Doradztwo w doborze rozwiązań

Gwarantujemy dobór rozwiązania doskonale dopasowanego do konkretnych potrzeb poszczególnych firm. Umożliwiamy dopasowanie kosztów połączeń do indywiduanych wymagań Klientów. Usługi telefoniczne NASK charakteryzują się wysoką jakością, rewelacyjną ceną i najlepszą na rynku obsługą techniczną. 

Zapoznaj się z poniższymi produktami

telefonia-ip-standard
Telefonia IP Standard

voip-telefonia-ip-standard

Usługa Telefonia IP Standard przeznaczona jest dla użytkowników potrzebujących prostej usługi telefonicznej o doskonałej jakości dźwięku. Usługa wykorzystuje posiadany przez Klienta dostęp do sieci Internet, a dla zapewnienia najwyższej jakości możliwe jest zestawienie dedykowanego dla usług głosowych łącza transmisji danych.

Funkcjonalności podstawowe:
• Konto SIP Standard
• Dostęp do publicznej sieci telefonicznej
• Połączenia alarmowe
• Dostęp do Paneli Klienta i Konta
• Geolokalizacja

Funkcjonalności dodatkowe:
• Prezentacja numeru dzwoniącego
• Ukrywanie prezentacji własnego numeru
• Selektywne kierowanie połączeń
• Połączenie oczekujące
• Ograniczenia połączeń wychodzących
• Muzyka na czekanie

Funkcjonalności wspierane:
• Połączenia trójstronne
• Transfer połączeń

 

KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW:

Selektywne kierowanie połączeń
Usługa umożliwia selektywne przekazywanie połączeń pod wskazany numer / grupę numerów.

Ograniczenia połączeń wychodzących
Usługa umożliwia zablokowanie połączeń do określonych grup kierunków (krajowe komórkowe, krajowe stacjonarne, międzynarodowe, o podwyższonej płatności).

Muzyka podczas oczekiwania
W trakcie zawieszenia połączenia odtwarzana jest muzyka zamiast standardowego sygnału oczekiwania na połączenie.

Dostęp do Panelu Klienta i Panelu Konta
Za pomocą specjalnych paneli można przeglądać informacje o koncie, modyfikować ustawienia usług (w dostępnym zakresie), uzyskać historię połączeń, sprawdzić dostępne saldo konta, zaktualizować dane kontaktowe oraz zmieniać hasła dostępu.

telefonia-ip-plus
Telefonia IP Plus

voip-telefonia-ip-plus

Usługa Telefonia IP Plus to rozwiązanie umożliwiające zwiększenie efektywności oraz jakości pracy pracowników m.in. poprzez wykorzystanie mechanizmów wirtualnej centrali.

Budowa rozwiązania telefonicznego w chmurze umożliwia bardzo elastyczne zarządzanie usługami komunikacji głosowej. Usługa pozwala uodpornić organizację na wszelkiego rodzaju awarie – zarówno związane  z zasilaniem, jak i dostępem do sieci. Wystarczy posiadać dowolny dostęp do Internetu, aby poprzez interfejs www wygodnie zarządzać komunikacją głosową w firmie.

Wybrane funkcjonalności dodatkowe Telefonii IP Plus to:
· Poczta głosowa
· Usługa efax
· Nagrywanie połączeń
· Automatyczna sekretarka (IVR)
· Kolejki połączeń
· Książka telefoniczna
· Numeracja skrócona i wewnętrzna
· Selektywne kierowanie połączeń
· Połączenie oczekujące
· Zaawansowane przekierowanie połączeń
· Grupy poszukiwawcze
· Parkowanie połączeń
· Zarządzanie ograniczeniem połączeń wychodzących
· Rozróżnianie połączeń wewn.
· Muzyka na czekanie
· Katalog numerów (dzwonienie po nazwie)

Wykorzystanie prostego mechanizmu automatycznego sekretariatu (IVR), dostępnego bez dodatkowych opłat, pozwala efektywniej dystrybuować połączenia przychodzące do firmy. Po nawiązaniu połączenia Klient może wybrać temat rozmowy lub dział, z którym chce się połączyć. Rozwiązanie w najprostszej postaci może być skonfigurowane i uaktywnione za pomocą narzędzi w postaci mikrofonu i przeglądarki www, w które wyposażony jest obecnie niemal każdy komputer osobisty.

Wsparcie dla działów bardziej obleganych przez dzwoniących stanowi kolejna funkcjonalność dostępna w ramach usługi, czyli kolejki połączeń. Dzwoniących do firmy klientów możemy ustawiać w kolejki podkładając podczas oczekiwanie muzykę oraz informując o miejscu w kolejce. Wprowadzenie planu numeracji skróconej i wewnętrznej pozwala na ułatwienie korzystania z telefonii w organizacji. Numery skrócone, do których są przypisane numery pełne, można wykorzystać zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak też przypisać do nich numery głównych kontrahentów czy dostawców.

Skróconą numerację można również użyć do budowania mechanizmów grup przeszukiwawczych, które powodują, że dane połączenie może być zaadresowane do wielu użytkowników zgodnie z wybranymi parametrami (kolejno, jednocześnie, losowo, najczęściej używane).

Bardzo wygodną funkcja jest również grupa przechwytywania, która umożliwia odbiór połączenia odpowiednio skonfigurowanego numeru na aparacie stojącym na biurku obok.

Równie przydatna jest funkcja parkowania połączeń umożliwiająca zawieszenie trwającego połączenia i odebranie go na innym aparacie w innym pomieszczeniu.

Wszystkie te funkcjonalności są konfigurowalne w wygodnym interfejsie dostępnym przez sieć Internet.

biznes-trunk
Biznes Trunk

biznes-sip-trunk

Posiadana infrastruktura telefoniczna w postaci centrali telefonicznej jest doskonałym środowiskiem do uruchomienia usługi Biznes Trunk.

Usługa uniezależnia dostarczanie połączeń od możliwości technicznych związanych  z tradycyjną technologią (np. E1), ponieważ do jej świadczenia wystarczy wykorzystanie posiadanego łącza do sieci Internet.

Usługa Biznes Trunk jest funkcjonalnie bardzo prostą usługą gwarantującą wiele korzyści – na przykład funkcjonalność selektywnego kierowania połączeń.

Funkcjonalność ta polega na możliwości założenia na poziomie dostępu telefonicznego filtrów pozwalających na specyficzny tryb kierowania połączeń telefonicznych w zależności od: zidentyfikowanego numeru przychodzącego (również w skróconej formie np.4822 – wszystkie numery ze strefy warszawskiej), numeru, który był wybierany, a znajduje się w puli przypisanej do konkretnego konta Biznes Trunk, wykreowanego okresu czasowego (godziny, dni tygodnia, miesiące, konkretne dni). Pozwala to na dokładniejsze filtrowanie połączeń.

Najważniejsze funkcjonalności usługi Biznes Trunk to:
· Prezentacja numeru dzwoniącego
· Ukrywanie prezentacji własnego numeru
· Selektywne kierowanie połączeń
· Połączenia alarmowe
· Ograniczenia połączeń wychodzących

 
Co to jest VoIP?
Co to jest VoIP?

co-to-jest-voip

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) to z definicji technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana „telefonią internetową”. Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne „połączenie ciągłe” i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą. Serwis internetowy DigiTimes we wrześniu 2004 poinformował, iż pięć państw, w których technika telefonii internetowej w wersji opartej na sieci P2P jest najpopularniejsza to Stany Zjednoczone, Tajwan, Polska, Brazylia i Chiny.

Zalety w porównaniu z telefonią tradycyjną:

  • niezależność od operatorów/monopolistów państwowych (swoboda wyboru, a potencjalnie także większa prywatność)
  • bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci operatora
  • niższy koszt połączeń z telefonią stacjonarną (zwykle dopiero przy połączeniach zagranicznych, ew. międzystrefowych)
  • pełna mobilność użytkownika (problem roamingu ma ograniczone znaczenie)
  • niski koszt infrastruktury (w porównaniu z tradycyjnymi liniami telefonicznymi)
  • integracja z przyszłościowymi usługami takimi jak przesyłanie danych czy obrazu

Wady w porównaniu z telefonią tradycyjną:

  • potencjalnie większa zawodność usług (np. przy złych parametrach łącza dostępowego)
  • konieczność posiadania dedykowanego sprzętu lub oprogramowania i łącza internetowego

Największym problemem, z jakim boryka się telefonia VoIP, jest jakość rozmowy, która jest ściśle zależna od jakości usługi internetowej. Obecna struktura tanich usług internetowych uniemożliwia często zapewnienie minimalnego stałego przesyłu danych (QoS), wymaganego dla idealnej jakości rozmowy (HD Voice). W razie zbyt wolnego połączenia pojawiają się zniekształcenia, dźwięk staje się mechaniczny, a słowa urywane (Jitter, Lag). Dodatkowym utrudnieniem są większe opóźnienia, które w skrajnych sytuacjach uniemożliwiają płynną konwersację. W większości przypadków udaje się jednak obejść ten problem poprzez użycie zaawansowanych metod kompresji mowy. Zaniedbywanym problemem jest obecnie bezpieczeństwo połączeń poprzez VoIP. Możliwe, że telefonia internetowa zawdzięcza swoją konkurencyjną cenę brakom w tym zakresie, np. niestosowaniu polityki bezpieczeństwa wdrażania oraz eksploatowania systemów VoIP. Świadomość zagrożenia jest tutaj niezwykle niska.

Jak się okazuje przeprowadzenie udanego ataku na serwer lub użytkownika telefonii jest niezwykle łatwe. Możliwe jest np. spreparowanie pakietu, który po dotarciu do węzła rozłącza rozmówców itp. Jednym z bardziej podatnych na atak protokołów jest SIP (protokół sygnalizacyjny), który jest bardzo często stosowany w praktyce. Innym zagadnieniem bezpieczeństwa jest atak pasywny, który może polegać na podsłuchu (Sniffer).

Terminologia VoIP
Terminologia VoIP

terminologia-voip

Platforma telefonii IP to udostępniana w sieci NASK platforma usługowa zapewniająca Klientom dwukierunkową łączność głosową z publicznymi sieciami telefonicznymi. Platforma telefonii IP zarządza obsługą połączeń telefonicznych realizowanych przez sieć IP z wykorzystaniem protokołu SIP zgodnego z RFC 3261. Platforma identyfikowana jest przez domenę podaną Klientowi na etapie uruchomienia Usługi.

SIP (ang. Session Initiation Protocol) to protokół inicjowania sesji zaproponowany przez IETF standard do zestawiania sesji pomiędzy jednym lub wieloma klientami. Jest obecnie dominującym protokołem sygnalizacyjnym dla Voice over IP i stopniowo zastępuje H.323.

Telefon IP to typ aparatu telefonicznego, który umożliwia obsługę połączeń telefonicznych realizowanych przez sieć IP z wykorzystaniem protokołu SIP.

Adapter VoIP to urządzenie lub oprogramowanie transkodujące sygnalizację, sygnały mowy  i faksu pomiędzy siecią z komutacja kanałów a siecią IP, umożliwiające podłączenie tradycyjnego telefonu stacjonarnego lub faksu i obsługę połączeń komutowanych realizowanych przez sieć IP z wykorzystaniem protokołu SIP.

Brama głosowa to urządzenie sieciowe, które przetwarza połączenia głosowe i faksy w czasie rzeczywistym między publiczną siecią telefoniczną (PSTN) i siecią IP. Podstawową funkcją bramy głosowej jest kompresja/dekompresja, pakietyzacja, sygnalizacja, sterowanie oraz routing połączeń. Dodatkowe funkcje mogą obejmować interfejsy do zewnętrznych kontrolerów, takich jak Gatekeepers lub Softswitche, systemów bilingowych i systemów zarządzania siecią. Bramy głosowe pozwalają na podłączenie infrastruktury tradycyjnej w postaci central i telefonów analogowych oraz central ISDN do platformy telefonii IP w celu korzystania z łatwego sposobu realizacji transmisji głosowej poprzez sieć Internet.

Programowy terminal Telefonii IP - na rynku istnieje wiele rozwiązań umożliwiających realizowanie połączeń głosowych w postaci programu komputerowego. Tego typu oprogramowanie nosi potoczną nazwę softphone, a jego wersje opracowano na wiele systemów operacyjnych, w tym na urządzenia mobilne. Dzięki temu możliwa jest implementacja numerów stacjonarnych na urządzeniach typu smartphone oraz tablet.

Tworzymy profesjonalnie

Czy wiesz, że...

Telefonia IP nie wyklucza wykorzystania bezprzewodowych aparatów w systemie DECT?

Chcę wiedzieć więcej
Wykorzystanie bezprzewodowych aparatów w systemie DECT w Telefonii IP
Doskonałe rezultaty daje wykorzystanie skalowalnych systemów bezprzewodowych,  w których moduł bazy jest podłączony do sieci IP (również z wykorzystaniem technologii PoE), rozmowy prowadzone są poprzez kilka zalogowanych słuchawek. W trudnodostępnych miejscach możliwe jest wykorzystanie dodatkowych, cechujących się niewielkim rozmiarem, repeterów wzmacniających sygnał i zalogowanych do modułu bazy. Takie rozwiązanie umożliwia zbudowanie wysokowydajnego i ergonomicznego rozwiązania dla użytkowników mobilnych w obrębie biura, warsztatu, powierzchni magazynowej lub wystawienniczej pracowników.

Systemy tego typu można rozbudowywać dodając kolejne moduły bazowe, pomiędzy którymi podczas przemieszczania się przełączane są słuchawki również w trakcie trwającej rozmowy. Niektóre z tych systemów można rozbudowywać do pojemności ok. 40 stacji bazowych i 200 zalogowanych słuchawek.