Znajdź nas:

Zadzwoń teraz! + 48 58 880 88 80

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

Pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia ratownika lub osoby przeszkolonej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, odpowiedzialnej za organizację pomocy oraz apteczkę w firmie. Pracodawca podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy m.in. dotyczącej dostępności apteczek pierwszej pomocy. Priorytetem każdego przedsiębiorcy powinno być zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracownika.

 

 

Poznaj podstawy

 

Ogólny schemat

 

Zapytaj o szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, które zrealizujemy w Twojej firmie.

Dowiedz się jakie są rodzaje pierwszej pomocy

First aid kit

Pierwsza pomoc

Definiowana jako zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.

Doctor

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Prowadzona przez ratownika w ramach wykonywanej pracy lub każdego innego przypadku zagrożenia zdrowia lub życia jakiego był świadkiem

Ambulance

Medyczne czynności ratunkowe

Wykonywane przez lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarkę w wyniku interwencji pogotowia ratunkowego lub na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Poznaj szczegółowy zakres pierwszej pomocy

Accident

1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Zabezpiecz miejsce wypadku. Ma to na celu ochronę zarówno poszkodowanego, ratownika, jak i osób trzecich.

Injured

2. Sprawdzenie stanu poszkodowanego

Sprawdź podstawowe funkcje życiowe – oddech i świadomość. Zlokalizuj odniesione urazy.

Ambulance (1)

3. Wezwanie pogotowia ratunkowego

Gdy zapewnisz już pomoc sobie, wezwij pogotowie lub inne specjalistyczne służby ratownicze.

Cardiogram

4. Prowadzenie RKO

Jeśli istnieje konieczność, prowadź resuscytację krążeniowo-oddechową, zatamuj krwotoki.

Care

5. Inne czynności ratunkowe

Wykonaj pozostałe/inne czynności ratunkowe, zależne od aktualnego stanu poszkodowanego.

Bed

6. Ułożenie w pozycji bezpiecznej

Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i zaistniała potrzeba pozostawienia go bez opieki na dłuższy czas, ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej.

Zapoznaj się z ogólnym schematem udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc

Twoje bezpieczeństwo przede wszystkim!

Aby uniknąć ryzyka nabycia choroby infekcyjnej podczas udzielania pierwszej pomocy, musimy stosować środki ochrony własnej oraz proste procedury:

  • należy zawsze używać rękawiczek lateksowych lub nitrylowych. Jeżeli nie posiadamy rękawiczek, należy założyć na dłonie worki foliowe lub jakikolwiek wodoodporny materiał;
  • należy zbierać wszelkie środki użyte w miejscu zdarzenia do jednej torby;
  • po udzieleniu pierwszej pomocy należy umyć ręce mydłem;
  • w razie podejrzenia, iż zostaliśmy narażeni na infekcję, należy poinformować o tym pomoc medyczną lub skontaktować się ze swoim lekarzem.

 

Nie należy podejmować akcji ratunkowej, jeśli istnieje realne zagrożenie dla świadków zdarzenia (np. wybuchem). Należy pamiętać, że trudniej jest ratować dwie osoby niż jedną – z jednej ofiary i ratownika mogą nagle zrobić się dwie ofiary. Ratownik powinien też unikać kontaktu z krwią, ponieważ grozi to zakażeniem niektórymi patogenami (głównie HBV, HCV i HIV) oraz używać specjalnych maseczek w czasie prowadzenia sztucznego oddychania.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Czy wiesz, że obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo?

W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kk:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
Chcesz wiedzieć więcej?
Porozmawiajmy
Rozmowa nic nie kosztuje. Wybierz najbardziej wygodną dla siebie formę kontaktu. Do wyboru masz kontakt mailowy, rozmowę telefoniczną, wideokonferencję Skype, a także spotkanie w Twojej firmie lub ulubionej kawiarni.

Osoba kontaktowa

Telefon kontaktowy

E-mail kontaktowy

Nazwa firmy

NIP firmy

Dodatkowe informacjeTop