Znajdź nas:

Zadzwoń teraz! + 48 58 880 88 80

Cenimy Twoją prywatność!

 

 

Szanowny Użytkowniku, serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez Użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności.

 

 

Treść polityki

 

Skontaktuj się

 

W celu akceptacji warunków, kliknij „Wyrażam zgodę” na pasku, który wyświetlił się na dole strony.

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.

 

1) Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies Użytkowników (dalej jako Użytkownicy) strony internetowej sigma.mobi (dalej jako Strona) prowadzonej przez Sigma Sp. z o.o.

 

2) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, ul. Sokola 3/30, 19-400 Olecko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517689, NIP: 8471613976, REGON: 281608399, kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: 58 880 88 80 oraz adresem  e-mail: kontakt@sigma.mobi

 

3) Sigma Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej (dalej jako Rozporządzenie), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

4) Sigma Sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe Użytkowników swoim podwykonawcom, którym powierza przetwarzanie tych danych np. dostawcom usług IT, usług hostingowych, operatorom płatności, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, np. organom ścigania. Sigma Sp. z o.o.nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

2. Cel i zakres zbierania danych.

 

Celem zbierania danych osobowych przez Sigma Sp. z o.o.  jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego z Użytkownikiem.

 

Sigma Sp. z o.o.  przetwarza dane:

  • Użytkowników kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
  • Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sigma – w celu przesyłania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)
  • Użytkowników dokonujących zgłoszenia na szkolenia prowadzone przez Sigma Sp. z o.o. – w celu podjęcia działań przez zawarciem umowy dotyczącej danego szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)

 

Sigma Sp. z o.o.  przetwarza następujące (podane dobrowolnie) dane osobowe Użytkowników:

imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, nazwę firmy, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje dodatkowe (np. dane o usługach teleinformatycznych)

 

Sigma Sp. z o.o.  dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

3. Cookies.

 

Sigma Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy innym urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google Analytics).

 

Dane osobowe Użytkowników zbierane za pomocą cookies nie są udostępniane osobom trzecim.

 

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza używanie cookies w urządzeniu, aby nie dopuścić do zapisywania plików cookie na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając z przeglądarki internetowej. Warto mieć na uwadze, że wyłączenie plików cookie może spowodować znaczące pogorszenie działania zarówno naszej witryny internetowej, jak i innych witryn.

 

4. Prawo wycofania zgody.

 

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili Użytkownik może tę zgodę cofnąć.

W tym celu wystarczy napisać e-mail na adres: gdpr@sigma.mobi

Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać te dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie jego danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

5. Wymóg podawania danych osobowych.

 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i należy do decyzji Użytkownika. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z naszych usług.

 

 

Niniejszy dokument może ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Strony lub zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności.

Top