Znajdź nas:

Zadzwoń teraz! + 48 58 880 88 80

SZBI – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 

Jest bardzo prawdopodobne, że przetwarzasz informacje poufne, np. dane o swoich klientach i kontrahentach, informacje od nich (często na podstawie umów o poufności [NDA]), informacje technologiczne i organizacyjne, dane finansowe, know-how itd.
Warto sprawnie i skutecznie nimi zarządzać. Możesz to robić metodą prób i błędów lub zrobić to zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zyskasz w ten sposób bezpieczeństwo i wyróżnisz się na tle konkurencji wdrożonymi standardami ISO/IEC.

 

 

O normach

 

Model PDCA

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie wymaga szczególnej uwagi i zaangażowania. Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej.

Postaw na międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Oprzyj swój SZBI o normy PN-ISO/IEC 27001 oraz PN-ISO/IEC 27005.

ISO/IEC 27000

Grupa norm mówiących o standaryzacji systemów zarządzania związanych z bezpieczeństwem informacji. Dają teoretyczną gwarancję pewnej ochrony i bezpieczeństwa poufnych informacji organizacji. Zinimalizuj ryzyko wycieku danych i zapewnij swoich klientów/kontrahentów o tym, że bezpieczeństwo informacji w Twojej firmie jest priorytetem.

ISO/IEC 27001

Norma została opracowana w celu przedstawienia modelu oraz ustanawiania, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Efektywne funkcjonowanie wdrożonego systemu zależne jest od poprawnie zidentyfikowanych i wykonywanych działań oraz procesów wykorzystujących zasoby informacyjne.

ISO/IEC 27005

Norma pokazuje jak zarządzać ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz wskazuje techniki bezpieczeństwa. Po wdrożeniu Twoi pracownicy będą sprawnie oceniać kryteria ryzyka i skutków, identyfikować zagrożenia, podatności i następstwa, analizować dane i szacować prawdopodobieństwa. Taka standaryzacja zmniejsza ilość negatywnych skutków różnych zdarzeń.

Odkryj model PDCA, stosowany w procesach SZBI

Model PDCA, znany również jako Cykl Deminga, to schemat ukazujący podstawową zasadę ciągłego ulepszania.

Planuj - Ustanowienie SZBI

Ustanowienie polityki SZBI, celów, procesów i procedur istotnych dla zarządzania ryzykiem oraz doskonalenia bezpieczeństwa informacji, tak aby uzyskać wyniki zgodne z ogólnymi politykami i celami organizacji.

Wykonuj - Wdrożenie i eksploatacja SZBI

Wdrożenie i eksploatacja polityki SZBI, zabezpieczeń, procesów i procedur.

Sprawdzaj - Monitorowanie i przegląd SZBI

Szacowanie i, tam gdzie ma zastosowanie, pomiar wydajności procesów w odniesieniu do polityki SZBI, celów i doświadczenia praktycznego oraz dostarczanie kierownictwu raportów do przeglądu.

Działaj - Utrzymanie i doskonalenie SZBI

Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w oparciu o wyniki wewnętrznego audytu SZBI i przeglądu realizowanego przez kierownictwo lub innych istotnych informacji, w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia SZBI.

Szbi pdca b2

Wprowadzenie SZBI to decyzja strategiczna

Na projektowanie i wdrażanie SZBI w organizacji mają wpływ jej potrzeby i cele biznesowe, wymagania bezpieczeństwa, realizowane procesy oraz wielkość i struktura organizacji.

Chcesz wiedzieć więcej?
Porozmawiajmy
Rozmowa nic nie kosztuje. Wybierz najbardziej wygodną dla siebie formę kontaktu. Do wyboru masz kontakt mailowy, rozmowę telefoniczną, wideokonferencję Skype, a także spotkanie w Twojej firmie lub ulubionej kawiarni.

Osoba kontaktowa

Telefon kontaktowy

E-mail kontaktowy

Nazwa firmy

NIP firmy

Dodatkowe informacjeTop