Znajdź nas:

Zadzwoń teraz! + 48 58 880 88 80

Szkolenia BHP i PPOŻ to obowiązek dotyczący wszystkich pracodawców.

 

 

Bez względu na to ilu pracowników zatrudnia pracodawca, jego obowiązkiem jest szkolenie BHP oraz szkolenie PPOŻ pracowników. Do ich wykonania pracodawca może wykorzystać specjalistów spoza zakładu pracy. Jest to dużo bardziej opłacalne, efektywne i racjonalne, zwłaszcza w przypadku firm mających wiele oddziałów.

 

 

Sprawdź szkolenia

 

Skontaktuj się

 

Oferta biznesowa dla firm zawsze opracowywana jest indywidualnie pod klucz.

Dowiedz się więcej na temat obowiązkowych szkoleń

031 sprout 1

Szkolenie wstępne BHP

Twoim obowiązkiem jako pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzamy szkolenie wstępne ogólne BHP (tzw. instruktaż ogólny) oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy (tzw. instruktaż stanowiskowy) każdej nowo zatrudnionej osobie.

Czytaj więcej →
012 test

Szkolenie okresowe BHP

Przeprowadzaj w wymaganym terminie okresowe szkolenia BHP w celu ugruntowania i zaktualizowania wiedzy w zakresie BHP. Podczas szkoleń inną wiedzę zyskują pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, kadra inżynieryjno - techniczna, pracownicy administracyjno - biurowi oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych.

Czytaj więcej →
051 lifesaver

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zapewnij swojemu personelowi fachową i praktyczną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw. W ten sposób możesz ocalić komuś życie!

Czytaj więcej →

Pamiętaj o szkoleniach wstępnych BHP swoich pracowników

Zanim dopuścisz pracownika do pracy, musisz wcześniej przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu BHP. Nie jest ono konieczne tylko w sytuacji, gdy pracownik podjął u Ciebie pracę na dokładnie tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy (bezpośrednio przed zawarciem umowy o pracę).

 

Szkolenie wstępne ogólne przeprowadza pracownik służby BHP, osoba wykonująca zadania tej służby lub sam pracodawca – pod warunkiem posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP. Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez osobę kierującą pracownikami lub przez pracodawcę.

 

Uczestnictwo pracownika w szkoleniu wstępnym BHP musi zostać udokumentowane poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego. Kartę tę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w części B.

Szkolenie wstępne bhp
Szkolenie okresowe bhp 3

Zadbaj o terminowość w obowiązkowych szkoleniach okresowych BHP

Szkolenia okresowe BHP powinny być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Sprawdź jak często szkolić pracowników w zakresie BHP:

 

  • nie rzadziej niż raz na 6 lat: pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni poniżej, których charakter pracy nie jest związany z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP;
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat: osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści;
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat: pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat: pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • nie rzadziej niż raz na 3 lata: pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (jednakże a na stanowiskach cechujących się dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników: nie rzadziej niż raz w roku).
Chcesz wiedzieć więcej?
Porozmawiajmy
Rozmowa nic nie kosztuje. Wybierz najbardziej wygodną dla siebie formę kontaktu. Do wyboru masz kontakt mailowy, rozmowę telefoniczną, wideokonferencję Skype, a także spotkanie w Twojej firmie lub ulubionej kawiarni.

Osoba kontaktowa

Telefon kontaktowy

E-mail kontaktowy

Nazwa firmy

NIP firmy

Dodatkowe informacjeTop